Logo van Schieman Advocaten

Algemene informatie

 

Tijdens ons eerste gesprek worden de kosten verbonden aan de juridische bijstand besproken. Aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden wordt onderzocht of ons kantoor uw zaak wil behandelen op basis van (van overheidswege) gefinancierde rechtsbijstand. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan wordt een uurtarief en overige aan de dienstverlening verbonden voorwaarden met u afgesproken.

Voor jongeren die in aanraking komen met het strafrecht of het civiele jeugdbeschermingsrecht,
geldt dat deze in de regel voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen.

Algemene voorwaarden

Download PDF

Privacyverklaring

Download PDF

Klachtenregeling

Download PDF

Evaluatieformulieren

Algemeen - Download PDF Mediation - Download PDF

mr. W.T.J. Schieman - algemene informatie
Menu achtergrond Menu achtergrond